Anslagstavla

 • 27/11-22 - Information inför vintern.

  Föreningens entreprenörer plogar våra vägar efter utringning. Vid halkbekämpning så skall gruset inte ligga som ett drivlager ovanpå. Det ska sjunka ned och frysa fast för att bilda som ett sandpapper. Det är inte alltid det syns som ovanpåliggande korn.

  Att vara fastighetsägare innebär en hel del eget ansvar. Så här till vintern ansvarar man bland annat för att motverka halka på den egna fastigheten. Man är ansvarig för att tillse så att brevbärare, renhållning, räddningstjänst, sina hyresgäster m.fl. kan komma till. Detta innebär i praktiken att man ansvarar för att skotta fram soptunnor, postlåda och infart. Det inkluderar att skotta undan snövallen som uppstår vid plogning.

  Problematik som kan uppstå kopplat till ogräs och annan växtlighet, exempelvis överhängande träd och buskage faller även detta på dig som fastighetsägare. Blöt snö är tung och orsakar inte sällan grenar som knäcks. Som alltid får aldrig byggnation eller växtlighet på den egna fastigheten påverka fri sikt i korsningar för trafiksäkerhetens skull. Är du osäker på vad som gäller? Hör av dig. Kontakta oss. • 23/11-22 - Årsmötesprotokoll.

  Protokoll från årsmötet 2022 finns att tillgå i föreningens pärm på biblioteket samt på nedan länk.


  Länk till protokoll.
logotyp