Kontaktuppgifter

Telefon

070-168 34 74

Observera: telefonen bemannas av styrelsen. Vid uteblivet svar tala in ett röstmeddelande och/eller skicka ett sms.


E-Post

styrelsen@ahusga11.se

Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande: Kent Lantz

Kassör: Gunnar Hertzman

Sekreterare: Gunnar Hertzman

Vägassistent: Jonny Nilsson

Vice ordförande: Mats Andersson

Ledamot: Lars Persson

Suppleant: Barbro Jönsson

Suppleant: Nils-Gustaf Lovén

Suppleant: Vakant


Revision

Revisor: Pia Brink

Revisor: Unn Hansson

Revisorssuppleant: Ingrid Noresson

Revisorssuppleant: Jan Magnusson


Valberedning

Ordförande: Vakant

Ledamot: Carl-Ingvar Stockenberg

Ledamot: Bengt Göran Elofsson

logotyp